Pepita Vigorosa® Rose

Pepita Vigorosa® Rose

Rosa 'KORtufee' PP16849 | Vigorosa®

Brand: Vigorosa®

Last Edited: November 10, 2022